To ∞ & →
 ang superman ko. :D

Here lies the perspective of a Eighteen-year-old Escolarian who talks basically about anything that enters her mind.
Pero syempre hindi ako englishera. haha! english lang yung umpisa para BONGGA! XD

so yeah.. I'm weird , pero di ako kumakain ng tao kaya wag kang mahihiyang kausapin ako.
T.A lang!

P.S. This is a personal blog and the writer would appreciate if you keep everything you read inside your head. Ssshhh. No talking! ^_^